ฝ่ายขาย: 086-998-0614

เวลาทำการ: 08:00 - 20:00

สตาร์แอร์

แบบตั้ง/แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 (R-410A) NEW 2018
แบบตั้ง/แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 (R-410A) NEW 2018

เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ แบบตั้ง / แขวน เบอร์ 5 (มอก. 2134-2553) NEW 2018

ขนาด
BTU/Hr.
ปริมาณลม
CFM
ค่า
EER.
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
ระบบไฟ
 
รีโมทมีสาย
RM(N)
รีโมทไร้สาย
(RMI)
 MODEL CONDENSING+FANCOILUNIT
13500
400
13.69
OE-125 /ICR5 - 401 คอมฯ ROTARY
220V.
15,400
15,900
18500
700
13.77
OE-185-A /ICR5 - 602 คอมฯ ROTARY
220V.
20,000
20,500
26000
900
13.25
OE-255-A /ICR5 - 802 คอมฯ ROTARY
220V.
25,200
25,700
30900
1000
12.86
OR-305-B /ICR5-1001 คอมฯ ROTARY
220V.
29,800
30,300
31000
1000
13.06
OR-305-B /ICR5-1001 คอมฯ SCROLL
220V.
31,000
31,500
36000
1200
13.10
OR-365-A /ICR5-1201 คอมฯ SCROLL
220V.
36,200
36,700
36500
1200
13.02
OR-365-3A/ICR5-1201 คอมฯ SCROLL
380V.
        38,200         38,700
     40900      1400     13.00 OR-405-A /ICR5-1351 คอมฯ SCROLL           220V.         39,500         40,000
     40900      1400   13.36 OR-405-3B/ICR5-1351 คอมฯ SCROLL  380V.         39,800         40,300

แบบตั้ง/แขวน เบอร์ 4  มอก. รุ่น OEN/ICN (R-410A)  NEW 2018
แบบตั้ง/แขวน เบอร์ 4 มอก. รุ่น OEN/ICN (R-410A) NEW 2018

ขนาด
BTU/Hr.
ปริมาณลม
CFM
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
ระบบไฟ
 
รีโมทมีสาย
รีโมทไร้สาย
DIGITAL(RMI)
 MODEL CONDENSING+FANCOIL UNIT
      12500
400
OEN12/ICN 400 คอมฯ ROTARY
220V.
14,800
15,300
18700
600
OEN12/ICN 600 คอมฯ ROTARY
220V.
16,400
16,900
25900
800
          OEN12/ICN 800 คอมฯ ROTARY
220V.
21,200
21,700
30000
1000
OEN12/ICN 1000 คอมฯ ROTARY
220V.
25,900
26,400
33100
1200
OEN12/ICN 1200 คอมฯ ROTARY
220V.
26,900
27,400
33100
1200
OEN12/ICN 1200 คอมฯ ROTARY
380V.
28,000
28,500
36200
1200
OEN12/ICN 1200 คอมฯ ROTARY
220V. 
28,300
28,800
36200
1200
OEN12/ICN 1200 คอมฯ ROTARY
380V.
30,300
30,800
45000
1500
OEN12/ICN 1500 คอมฯ SCROLL 
380V.
33,900
34,400
48000
1600
         OEN12/ICN 1600 คอมฯ SCROLL 
380V.
36,800
37,300
56000
2000
OEN12/ICN 2000 คอมฯ SCROLL 
380V.
39,900
40,400
60900
2000
OEN12/ICN 2000 คอมฯ SCROLL
380V.
40,800
41,300
 
 
               รับประกันคอม / อะไหล่ 1 ปี  

แบบตั้งพื้น/แขวน INVERTER (R4-410A) เบอร์ 5 (มอก. 2134-2553) NEW 2018
แบบตั้งพื้น/แขวน INVERTER (R4-410A) เบอร์ 5 (มอก. 2134-2553) NEW 2018

คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่และอุปกรณ์รับประกัน 1 ปี

ขนาด
BTU/Hr.
ปริมาณลม
CFM
ค่า
EER.
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
ระบบไฟ
รีโมทมีสาย
 
รีโมทไร้สาย
 
 MODEL CONDENSING+FANCOIL UNIT
13500
400
17.64
OFM-135IV/IFM-135IV
220V.
18,000
18,800
19500
600
17.44
OFM-135IV/IFM-135IV
220V.
26,000
26,800
26200
800
18.12
OFM-135IV/IFM-135IV
220V.
28,400
29,200
32100
1100
16.82
OFM-135IV/IFM-135IV              220V.          36,600
37,400
34700
1200
16.51
OFM-135IV/IFM-135IV
220V.
37,000
37,800
37800
1325
16.21
OFM-135IV/IFM-135IV
220V.
37,500
38,300
37800
1350
17.95
OFM-135IV/IFM-135IV
380V.
43,900
44,700
40944
1400
17.78
OFM-135IV/IFM-135IV
380V.
48,500
49,300

แบบติดผนัง รีโมทไร้สายออโต้สวิง ( WALL TYPE ) มอก. 2134-2545
แบบติดผนัง รีโมทไร้สายออโต้สวิง ( WALL TYPE ) มอก. 2134-2545

ขนาด
BTU./ Hr.
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING + FANCOIL UNIT
ราคารวม
12500
AR 12 / RW 12     คอมฯ ROTARY
14,500
18700
AR 18 / RW 18     คอมฯ ROTARY
18,500
20200
AR 20 / RW 20     คอมฯ ROTARY
20,500
25900
AR 25 / RW 25     คอมฯ ROTARY
21,900
30000
AR 30 / RW 30     คอมฯ ROTARY
25,000
36000
AR 36 / RW 36 (220V.)     คอมฯ ROTARY
35,000
36000
AR 36-3 / RW 36 (380V.)     คอมฯ ROTARY
37,000
40900
AR 40 / RW 40 (220V.)     คอมฯ SCROLL
38,500
40900
AR 40-3 / RW 40 (380V.)     คอมฯ SCROLL
38,900

แบบติดผนัง รีโมทไร้สายออโต้สวิง ( WALL TYPE )
แบบติดผนัง รีโมทไร้สายออโต้สวิง ( WALL TYPE )

ระบบน้ำยา R-22
ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สายทุกรุ่น Auto Fan Speed ปรับความเร็วลมแบบอัตโนมัติ Auto Swing ระบบควบคุมทิศทางลมแบบส่ายขึ้น-ลงอัตโนมัติ
Sleep Mode ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติและให้ความสบายในการนอน ตั้งเวลา เปิด-ปิด พร้อมนาฬิกาในตัวรีโมท ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ

ขนาด
BTU./ Hr.
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING + FANCOIL UNIT
ราคารวม
44100
AR 44 / RW 48 (380V.)     คอมฯ SCROLL
42,500
48600
AR 48 / RW 48 (380V.)     คอมฯ SCROLL
43,000

เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ คอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม แฟนคอล์ยรุ่นหน้ามน ( ARN/FCN )
เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ คอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม แฟนคอล์ยรุ่นหน้ามน ( ARN/FCN )

ขนาด
BTU./Hr.
ปริมาณลม
CFM
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING + FANCOIL UNIT
รีโมทมีสาย
ANALOG RA
รีโมทมีสาย
DIGITAL RM
รีโมทไร้สาย
DIGITAL RMI
12500
400
ARN 12 / FCN 400 คอมฯ ROTARY
13,300.00
14,000.00
14,300.00
16500
600
ARN 16 / FCN 600 คอมฯ ROTARY
15,100.00
16,300.00
16,600.00
18700
600
ARN 18 / FCN 600 คอมฯ ROTARY
15,500.00
16,100.00
16,400.00
20700
600
ARN 20 / FCN 600 คอมฯ ROTARY
16,300.00
16,900.00
17,200.00
26000
800
ARN 25 / FCN 800 คอมฯ ROTARY
18,400.00
19,000.00
19,300.00
29000
1200
ARN 29 / FCN 1200(220V.) คอมฯ ROTARY
25,100.00
25,700.00
26,000.00
33400
1200
ARN 33 / FCN 1200(220V.) คอมฯ ROTARY
25,500.00
26,100.00
26,400.00
33400
1200
ARN 33 / FCN 1200(380V.) คอมฯ ROTARY
26,900.00
27,500.00
27,800.00
36000
1200
ARN 36 / FCN 1200(220V.) คอมฯ ROTARY
26,300.00
26,900.00
27,200.00
36000
1200
ARN 36 / FCN 1200(380V.) คอมฯ ROTARY
28,100.00
28,800.00
29,100.00
38600
1200
ARN 38 / FCN 1200(220V.) 2 ใบพัด คอมฯ SCROLL
30,000.00
30,600.00
30,900.00
38600
1200
ARN 38 / FCN 1200(380V.) 2 ใบพัด คอมฯ SCROLL
31,400.00
32,000.00
32,300.00
44100
1600
ARN 44 / FCN 1600(380V.) 2 ใบพัด คอมฯ SCROLL
34,800.00
35,400.00
35,700.00
48600
1600
ARN 48 / FCN 1600(380V.) 2 ใบพัด คอมฯ SCROLL
35,300.00
35,900.00
36,200.00
60900
2000
ARN 60 / FCN 2000(380V.) 2 ใบพัด คอมฯ SCROLL
40,400.00
41,000.00
41,300.00

เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ยรุ่นหน้ามน ( AR/FCR )
เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ยรุ่นหน้ามน ( AR/FCR )

คอมเพรสเซอร์รับประกัน 1 ปี อะไหล่และอุปกรณ์รับประกัน 1 ปี

ขนาด
BTU./Hr.
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING + FANCOIL UNIT
รีโมทมีสาย
ANALOG RA
รีโมทมีสาย
DIGITAL RM
รีโมทไร้สาย
DIGITAL RMI
12500
AR 12 / FCR 400 คอมฯ เทคัมเช่
18,400
19,000
19,300
16500
AR 16 / FCR 600 คอมฯ เทคัมเช่
24,350
25,050
25,350
18700
AR 18 / FCR 600 คอมฯ เทคัมเช่
25,050
25,750
26,050
20700
AR 20 / FCR 600 คอมฯ เทคัมเช่
25,400
26,100
26,400
25900
AR 25 / FCR 800 คอมฯ เทคัมเช่
28,400
29,100
29,400
29000
AR 29 / FCR 1000 (220V.)  คอมฯ เทคัมเช่
31,450
32,150
32,450
29000
AR 29 / FCR 1000 (380V.)  คอมฯ เทคัมเช่
33,150
33,850
34,150
33400
AR 33 / FCR 1200 (220V.)  คอมฯ เทคัมเช่
34,600
35,300
35,600
33400
AR 33 / FCR 1200 (380V.)  คอมฯ เทคัมเช่
36,000
36,700
37,000
36000
AR 36 / FCR 1200 (220V.)  คอมฯ เทคัมเช่
46,300
47,000
47,300
36000
AR 36 / FCR 1200 (380V.)  คอมฯ เทคัมเช่
46,550
47,250
47,550
38600
AR 38 / FCR 1200 (220V.)  คอมฯ เทคัมเช่
46,600
47,300
47,600
38600
AR 38 / FCR 1200 (380V.)  คอมฯ เทคัมเช่
38,250
38,950
39,250
48600
AR 48 / FCR 1600 (380V.)  คอมฯ เทคัมเช่
44,950
45,650
45950
57500
AR 56 / FCR 2000 (380V.)  คอมฯ เทคัมเช่
50,560
51,260
51,560
60900
AR 60 / FCR 2000 (380V.)  คอมฯ เทคัมเช่
51,800
52,500
52,800

แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ย CASSETTE ( AR/FCC ) มอก. 2134-2545
แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ย CASSETTE ( AR/FCC ) มอก. 2134-2545

ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง เย็นสบายทั่วถึง Auto Swing บานเกร็ดส่ายอัตโนมัติ ดีไซต์ใหม่ล่าสุด สำหรับอาคารสมัยใหม่ ชุดรีโมทคอนโทรล ชนิดไร้สายแบบดิจิตอล ปั๊มน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง

ขนาด
BTU./Hr.
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING + FANCOIL UNIT
คอมโรตารี่
ราคา
คอมสโครล
ราคา
12500
AR 12 / FCC 12 (220V.)
24,450
-
18700
AR 18 / FCC 18 (220V.)
29,850
33,750
25900
AR 25 / FCC 25 (220V.)
32,300
36,700
32000
AR 32 / FCC 32 (220V.)
38,850
39,450
36000
AR 36 / FCC 36 (220V.)
42,150
43,650
38000
AR 38 / FCC 38 (220V.)
-
44,150
38000
AR 38-3 / FCC 38 (380V.)
-
45,900
40900
AR 40 / FCC 40 (220V.)
-
46,100
40900
AR 40-3 / FCC 40 (380V.)
-
46,350

แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ย CASSETTE ( AR/FCC ) ไม่มี มอก.
แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ย CASSETTE ( AR/FCC ) ไม่มี มอก.

ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง เย็นสบายทั่วถึง Auto Swing บานเกร็ดส่ายอัตโนมัติ ดีไซต์ใหม่ล่าสุด สำหรับอาคารสมัยใหม่ ชุดรีโมทคอนโทรล ชนิดไร้สายแบบดิจิตอล ปั๊มน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง

ขนาด
BTU./Hr.
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING + FANCOIL UNIT
คอมโรตารี
ราคา
คอมลูกสูบ
ราคา
คอมสโครล
ราคา
12500
AR 12 / FCC 12 (220V.)
24,650
28,550
-
16500
AR 16 / FCC 18 (220V.)
29,750
33,550
-
18700
AR 18 / FCC 18 (220V.)
29,900
34,250
34,300
20700
AR 20 / FCC 18 (220V.)
31,200
34,600
35,100
25900
AR 25 / FCC 25 (220V.)
32,350
36,150
34,500
29000
AR 29 / FCC 33 (220V.)
35,950
38,700
36,800
33400
AR 33 / FCC 33 (220V.)
36,850
40,300
37,400
33400
AR 33 / FCC 33 (380V.)
38,600
42,950
40,250
36000
AR 36 / FCC 40 (220V.)
40,150
53,250
41,700
36000
AR 36 / FCC 40 (380V.)
42,200
53,500
43,400
38600
AR 38 / FCC 40 (220V.)
-
53,550
41,700
38600
AR 38 / FCC 40 (380V.)
-
45,200
43,550
44100
AR 44 / FCC 48 (380V.)
-
51,550
49,850
48600
AR 48 / FCC 48 (380V.)
-
51,550
50,350
57500
AR 56 / FCC 60 (380V.)
-
59,300
54,500

แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ยแบบตู้ตั้งพื้น ( AR/QS ) มอก. 2134-2545
แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ยแบบตู้ตั้งพื้น ( AR/QS ) มอก. 2134-2545

แบบตู้ตั้งพื้น
ดีไซน์โค้งมน สมรรถะดีเยี่ยม - ควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ - Auto Swing ปรับส่ายทิศทางลมแบบอัตโนมัติ
แผ่นกรองอากาศเปิดออกด้านหน้า ง่ายต่อากรบำรุงรักษา - ควบคุมการทำงานที่หน้าเครื่อง และรีโมทไร้สาย (Option) - แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลข (LCD)

ขนาด
BTU./Hr.
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING + FANCOIL UNIT
คอมโรตารี่
ราคา
คอมสโครล
ราคา
18700
AR 18 / QS 18  (220V.)
26,150
30.050
25900
AR 25 / QS 25  (220V.)
29,400
33,800
30000
AR 30 / QS 30  (220V.)
33,200
35,400
36000
AR 36 / QS 36  (220V.)
39,750
41,250
36000
AR 36-6 / QS 36 (380V.)
41,650
42,950
38000
AR 38 / QS 38  (220V.)
-
41,300
38000
AR 38-3 / QS 38 (380V.)
-
43,050
40900
AR 40 / QS 40 (220V.)
-
43,250
40900
AR 40-3 / QS 40 (380V.)
-
43,500
 

แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ยแบบตู้ตั้งพื้น ( AR/QS ) ไม่มี มอก.
แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ยแบบตู้ตั้งพื้น ( AR/QS ) ไม่มี มอก.

แบบตู้ตั้งพื้น
ดีไซน์โค้งมน สมรรถะดีเยี่ยม - ควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ - Auto Swing ปรับส่ายทิศทางลมแบบอัตโนมัติ
แผ่นกรองอากาศเปิดออกด้านหน้า ง่ายต่อากรบำรุงรักษา - ควบคุมการทำงานที่หน้าเครื่อง และรีโมทไร้สาย (Option) - แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลข (LCD)

ขนาด
BTU./Hr.
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING + FANCOIL UNIT
คอมโรตารี่
ราคา
คอมลูกสูบ
ราคา
คอมสโครล
ราคา
18700
AR 18 / QS 18 (220V.)
26,950
31,300
31,350
20700
AR 20 / QS 18 (220V.)
28,250
31,650
32,150
25900
AR 25 / QS 25 (220V.)
29,150
32,950
31,300
33400
AR 33 / QS 33 (220V.)
34,150
37,600
34,700
33400
AR 33 / QS 33 (380V.)
38,900
39,000
37,550
36000
AR 36 / QS 40 (220V.)
37,900
51,000
39,450
36000
AR 36 / QS 40 (380V.)
39,950
51,250
41,150
38600
AR 38 / QS 40 (220V.)
-
51,300
39,450
38600
AR 38 / QS 40 (380V.)
-
42,950
41,300
44100
AR 44 / QS 48 (380V.)
-
48,650
46,950
48600
AR 48 / QS 48 (380V.)
-
48,650
47,450
60900
AR 60 / QS 60 (380V.)
-
61,150
59,300

แบบคอล์ยเปลือยฝังในฝ้า มอก. 2134-2545 ( AR / FHD )
แบบคอล์ยเปลือยฝังในฝ้า มอก. 2134-2545 ( AR / FHD )

ขนาด
BTU./Hr
ปริมาณลม
CFM
ค่า
EER.
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING + FANCOIL UNIT
ราคารวม
18370.55
700
11.72
AR 185 RC / FHD5-601 (220V.) คอมฯ ROTARY
24,000
26200.75
900
11.64
AR 245 / FHD5-800 (220V.) คอมฯ  SCROLL
30,150
31196.26
1200
12.07
AR 305 C / FHD5-1100 (220V.) คอมฯ  SCROLL
29,450
34232.60
1300
11.23
AR 315 D / FHD5-1250RD (220V.) คอมฯ  SCROLL
35,150
33646.76
1300
11.40
AR 315-3 / FHD5-1250RD (380V.) คอมฯ  SCROLL
38,300
36348.04
1350
11.16
AR 325 / FHD5-1300 (220V.) คอมฯ  SCROLL
36,100
36709.71
1350
11.07
AR 325-3 / FHD5-1300 (380V.) คอมฯ  SCROLL
39,700
37376.75
1300
11.18
AR 355 / FHD5-1301 (220V.) คอมฯ  SCROLL
35,700
37106.52
1300
11.16
AR 355-3A / FHD5-1301 (380V.) คอมฯ  SCROLL
38,050
40653.98
1400
11.86
AR 355 / FHD5-1350 (220V.) คอมฯ  SCROLL
40,350
40944.00
1400
12.10
AR 385 / FHD5-1350 (220V.) คอมฯ  SCROLL
42,450
40944.00
1400
12.16
AR 385-3 / FHD5-1350 (380V.) คอมฯ  SCROLL
44,200
40944.00
1400
11.63
AR 405 A / FHD5-1350 (220V.) คอมฯ  SCROLL
38,850
40944.00
1400
11.66
AR 405-3A / FHD5-1350 (380V.) คอมฯ  SCROLL
40,550

แบบคอล์ยเปลือยฝังในฝ้า มอก. 2134-2545 ( AD / FHD )
แบบคอล์ยเปลือยฝังในฝ้า มอก. 2134-2545 ( AD / FHD )

ขนาด
BTU./Hr
ปริมาณลม
CFM
ค่า
EER.
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING + FANCOIL UNIT
ราคารวม
12337.79
400
11.77
AD 125 / FHD5-400 คอมฯ ROTARY
12,950
13177.49
400
11.89
AE 125 / FHD5-400 คอมฯ ROTARY
13,600
19142.00
600
11.99
AD 185 / FHD5-602 คอมฯ ROTARY
18,450
19600.92
600
12.32
AE 195 / FHD5-602 คอมฯ ROTARY
20,300
20637.82
700
12.22
AE 195 / FHD5-601 คอมฯ ROTARY
20,850
25399.61
800
11.70
AD 255 / FHD5-804 คอมฯ SCROLL
23,500

แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ยเปลือยแบบฝังในฝ้า ( AR / FHD ) มอก.2134-2545
แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ยเปลือยแบบฝังในฝ้า ( AR / FHD ) มอก.2134-2545

ขนาด
BTU./Hr
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING + FANCOIL UNIT
คอมโรตารี่
ราคาสุทธิ
คอมสโครล
ราคาสุทธิ
12500
AR 12 / FHD 400 (220V.)
14,000
-
16500
AR 16 / FHD 600 (220V.)
17,100
-
18700
AR 18 / FHD 600 (220V.)
17,300
21,200
20200
AR 20 / FHD 600 (220V.)
18,250
21,950
25900
AR 25 / FHD 800 (220V.)
20,950
25,350
30000
AR 30 / FHD 1000 (220V.)
24,750
26,950
32000
AR 32 / FHD 1100 (220V.)
27,150
27,750
32000
AR 32-3 / FHD 1100 (380V.)
28,800
30,550
36000
AR 36 / FHD 1200 (220V.)
30,050
31,550
36000
AR 36-3 / FHD 1200 (380V.)
31,950
33,250
38000
AR 38 / FHD 1300 (220V.)
-
33,200
38000
AR 38-3 / FHD 1300 (380V.)
-
34,950
40900
AR 40 / FHD 1350 (220V.)
-
35,700
40900
AR 40-3 / FHD 1350 (380V.)
-
35,950

แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ยเปลือยแบบฝังในฝ้า ( AR / FHD )
แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ยเปลือยแบบฝังในฝ้า ( AR / FHD )

ขนาด
BTU./Hr
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING + FANCOIL UNIT
ราคารวม
44100
AR 44 / FHD 1600 (380V.)  คอมฯ SCROLL
37,950
48600
AR 48 / FHD 1600 (380V.) คอมฯ SCROLL
38,450
60900
AR 60 / FHD 2000 (380V.) คอมฯ SCROLL
44,300

 แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ยต่อท่อดักส์แบบแขวน (AR / AHDF) มอก.2134-2545
แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ยต่อท่อดักส์แบบแขวน (AR / AHDF) มอก.2134-2545

ขนาด
BTU./Hr
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING + FANCOIL UNIT
คอมโรตารี่
ราคาสุทธิ
คอมสโครล
ราคาสุทธิ
18000
AR 18 / AHDF 18 (220V.)
18,750
22,650
25900
AR 25 / AHDF 25 (220V.)
22,100
26,500
30000
AR 30 / AHDF 30 (220V.)
26,000
28,200
32700
AR 32 / AHDF 32 (220V.)
28,700
29,300
32700
AR 32-3 / AHDF 32 (380V.)
30,350
32,100
36000
AR 36 / AHDF 36 (220V.)
33,550
35,050
36000
AR 36-3 / AHDF 36 (380V.)
35,450
36,750
40900
AR 40 / AHDF 40  (220V.)
-
37,050
40900
AR 40-3 / AHDF 40 (380V.)
-
37,300

 แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ยต่อต่อดักส์แบบแขวนรุ่น AR / AHDF ไม่มี มอก.
แบบคอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม / แฟนคอล์ยต่อต่อดักส์แบบแขวนรุ่น AR / AHDF ไม่มี มอก.

ขนาด
BTU./Hr
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING + FANCOIL UNIT
ราคารวม
44100
AR 44 / AHDF 48 (380V.) คอมฯ SCROLL
39,650
48600
AR 48 / AHDF 48 (380V.) คอมฯ SCROLL
40,150
60900
AR 60 / AHDF 60 (380V.) คอมฯ SCROLL
46,850