ฝ่ายขาย: 086-998-0614

เวลาทำการ: 08:00 - 20:00

แอร์พานาโซนิค

แอร์พานาโซนิค  INVERTER *NEW 2022*
แอร์พานาโซนิค INVERTER *NEW 2022*

ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง

- SKYWING ลมเย็นไม่สัมผัสตัวโดยตรง
- INVERTER ช่วยประหยัดพลังงาน
- nanoe-G ระบบฟอกอากาศ

 แอร์พานาโซนิค  INVERTER *NEW 2022* BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
1.CS/CU-XKU9SKT 9000 14,200 
2.CS/CU-XKU13SKT 13000 17,300
3.CS/CU-XKU18SKT 18000 22,500
3.CS/CU-XKU24SKT 24000 30,200

แอร์พานาโซนิค  PREMIUM INVERTER *NEW 2022*
แอร์พานาโซนิค PREMIUM INVERTER *NEW 2022*

ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง
- iAUTO คงความเย็นสบาย
- เย็นเร็วขึ้น 15%
- INVERTER ช่วยประหยัดพลังงาน
- nanoe-G ระบบฟอกอากาศ

แอร์พานาโซนิค PREMIUM INVERTER *NEW 2022*  BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
1.CS/CU-XU9VKT 9000 16,200
2.CS/CU-XU13VKT 13000 18,300
3.CS/CU-XU18VKT 18000 25,600
4.CS/CU-XU24VKT 24000 33,200

แอร์พานาโซนิค รุ่น DELUXE INVERTER *NEW 2022*
แอร์พานาโซนิค รุ่น DELUXE INVERTER *NEW 2022*

ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง
- iAUTO คงความเย็นสบาย
- เย็นเร็วขึ้น 15%
- INVERTER ช่วยประหยัดพลังงาน
- nanoe-G ระบบฟอกอากาศ

แอร์พานาโซนิค  DELUXE NANO INVERTER *NEW 2022* BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
1.CS/CU-KU9WKT 9000 11,500
2.CS/CU-KU13WKT 13000 13,700
3.CS/CU-KU18WKT 18000 20,900
4.CS/CU-KU24WKT 24000 28,100

แอร์พานาโซนิค แบบแขวนเพดาน Fix-speed *NEW2022*
แอร์พานาโซนิค แบบแขวนเพดาน Fix-speed *NEW2022*

ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง
- เลือกต่อท่อลมได้ 3ทาง
- ระบบขจัดกลิ่น
- ระบบ ดี.ซี อินเวอร์ทเตอร์
- ตั้งเวลาล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์

แอร์พานาโซนิค แบบแขวน INVERTER *NEW2022*  BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
1.S-18PT2T5/U-18PS2T5 #5 17100 25,800
2.S-24PT2T5/U-24PS2T5 #5 24200 28,900
3.S-30PT2T5/U-30PS2T5 #5 30000 31,600
4.S-38PT2T5/U-38PS2T5 #5 38200 39,800
5.S-43PT2T5/U-43PS2T5  43000 44,800
6.S-48PT2T5/U-48PS2T5  48100 49,800
รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี    

แอร์พานาโซนิค แบบ 4ทิศทาง Fix-Speed และ INVERTER *NEW2022*
แอร์พานาโซนิค แบบ 4ทิศทาง Fix-Speed และ INVERTER *NEW2022*

ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง
- อินเวอร์ทเตอร์แบบคลื่นไฮเปอร์เวฟ
- ควบคุมความเย็นได้หลายทิศทาง
- ใบพัดโบ ออกแบบใหม่ 3มิติ
- ตั้งเวลาล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์
- มีระบบขจัดกลิ่น
- มีโหมดประหยัดพลังงาน

แอร์พานาโซนิค แบบ 4 ทิศทาง INVERTER  *NEW2022* BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
1.S-18PU2T5/U-18PS2T5 #5 17100 34,900
2.S-24PU2T5/U-24PS2T5 #5 24368 44,500
3.S-30PU2T5/U-30PS2T5 #5 29365 49,500
4.S-36PU2T5/U-38PS2T5 #5 38139 58,500
5.S-42PU2T5/U-43PS2T5  43000 63,500
6.S-45PU2T5/U-48PS2T5  48100 67,800
รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี