ฝ่ายขาย: 086-998-0614

เวลาทำการ: 08:00 - 20:00

แอร์พานาโซนิค

รุ่น SKY SERIES ระบบ INVERTER,ระบบ nanoe-G,ระบบ SKYWING
รุ่น SKY SERIES ระบบ INVERTER,ระบบ nanoe-G,ระบบ SKYWING

SKYWING ลมเย็นไม่สัมผัสตัวโดยตรง ระบบ INVERTER ช่วยประหยัดพลังงาน
และระบบ nanoe-G ระบบฟอกอากาศ

 รุ่น SKY SERIES  BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
CS-VU9UKT 9000 21,500.-
CS-VU13UKT 13000 24,500.-
CS-VU18UKT 18000 32,500.-

รุ่น AERO SERIES ระบบ INVERTER,ระบบ nanoe-G,ระบบ iAUTO
รุ่น AERO SERIES ระบบ INVERTER,ระบบ nanoe-G,ระบบ iAUTO

iAUTO คงความเย็นสบาย เพิ่มความเย็นเร็วขึ้น 15% ระบบ INVERTER ช่วยประหยัดพลังงาน และระบบ nanoe-G ระบบฟอกอากาศ

 รุ่น AERO SERIES  BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
CS-U9TKT 9000 14,800.-
CS-U13TKT  13000 17,200.-
CS-U18TKT 18000 24,500.-
CS-U24TKT 24000 31,500.-

รุ่น DELUXE WALL TYPE
รุ่น DELUXE WALL TYPE

iAUTO คงความเย็นสบาย เพิ่มความเย็นเร็วขึ้น 15% และระบบ INVERTER ช่วยประหยัดพลังงาน และระบบ nanoe-G ระบบฟอกอากาศ

 รุ่น DELUXE WALL TYPE BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
CS-KN9UKT 9000 10,800.-
CS-KN13UKT 13000 12,800.-
CS-KN18UKT 18000 21,000.-
CS-KN24UKT 24000 27,600.-