ฝ่ายขาย: 086-998-0614

เวลาทำการ: 08:00 - 20:00

แอร์โตชิบา

รุ่น Ceiling Suspended Inverter
รุ่น Ceiling Suspended Inverter

SPI เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง และถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเนื่องจากขนาด เครื่องที่เล็กกระทัดรัด สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่หลายรูปแบบ เช่น สำนักงาน โรงเรียน ร้านค้าเล็กๆ ห้องนอนฯ ที่ต้องการความสวยงามและประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ภายในได้ใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และฟังก์ชั่นออโต้ระบบใหม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 รุ่น Ceiling Suspended Inverter ประหยัดไฟ เบอร์ 5 BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
RAV-TE401AP-T / RAV-SE402CP-T   / SEER = 18.87 220V. 13500 26,000.-
RAV-TE561AP-T / RAV-SE562CP-T  / SEER = 18.15  220V. 18124 28,000.-
RAV-TE801AP-T / RAV-SE802CP-T  / SEER = 16.92  220V. 24200 34,500.-
RAV-TE1001AP-T / RAV-SE1002CP-T  / SEER = 17.40  220V. 34000 42,500.-
RAV-TE1001A8-T / RAV-SE1002CP-T  / SEER = 17.40  380V. 34000 42,500.-
RAV-TE1251AP-T / RAV-SE1252CP-T1 /SEER = 16.04  220V. 40000 48,500.-
RAV-TE1251A8-T / RAV-SE1252CP-T  / SEER = 17.03  380V. 37500 48,500.-
RAV-TE1251AP-T / RAV-SE1252CP-T1 /  SEER = 15.92  220V. 41285 48,500.-
RAV-TE1251A8-T / RAV-SE402CP-T   /   SEER = 15.92   380V. 41285 48,500.-
RAV-TE1401A8-T / RAV-SE1402CP-T / SEER = 15.95    380V. 48100 53,500.-

รุ่น Duct - Inverter Control
รุ่น Duct - Inverter Control

SPI เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง และถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเนื่องจากขนาด เครื่องที่เล็กกระทัดรัด สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่หลายรูปแบบเช่น สำนักงาน โรงเรียน ร้านค้าเล็กๆ ห้องนอนฯ ที่ต้องการความสวยงามและประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ภายในได้ใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และฟังก์ชันออโต้ระบบใหม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  รุ่น Duct - Inverter Control ประหยัดไฟ เบอร์ 5 BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
RAV-TE401AP-T / RAV-SE401BP-T / SEER = 17.09  220V.  13500 27,400.-
RAV-TE561AP-T / RAV-SE561BP-T / SEER = 17.13  220V.  16518 29,300.-
RAV-TE801AP-T / RAV-SE801BP-T / SEER = 18.36  220V.  21380 32,900.-
RAV-TE1001AP-T / RAV-SE1001BP-T / SEER = 15.32  220V. 35500 43,900.-
RAV-TE1001A8-T / RAV-SE1001BP-T / SEER = 15.32  380V. 35500 43,900.-
RAV-TE1251AP-T / RAV-SE1251BP-T /  SEER = 14.66  220V. 42600 49,200.-
RAV-TE1251A8-T / RAV-SE1251BP-T / SEER = 15.04  380V. 42600 49,200.-
RAV-TE1401A8-T / RAV-SE1401BP-T / SEER = 15.33  380V. 48100 53,000.-