ฝ่ายขาย: 086-998-0614

เวลาทำการ: 08:00 - 20:00

แอร์ไซโจเดนกิ

SAIJO DENKI แบบติดผนัง  Inverter sure (R-32) *NEW 2021*
SAIJO DENKI แบบติดผนัง Inverter sure (R-32) *NEW 2021*

ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง
- แอร์อัจฉริยะติดต่อมือถือผ่าน WiFi โดยสามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศ,วัดค่าไฟฟ้า,เสนอแนะวิธีประหยัดค่าไฟฟ้า,
- ตรวจสอบอาการเสียของเครื่องปรับอากาศแลรายงานเข้ามือถือ,ตรวจสอบผลการติดตั้ง
- TURBO APS - ฟอกอากาศด้วยโอโซน เทคโนโลยีเดียวกับห้องผ่าตัด ฟอกอากาศขณะเปิดเครื่องและปิดเครื่อง
- ลดการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียในแอร์
 รับประกันอะไหล่ 1 ปี  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

SAIJO DENKI แบบติดผนัง  Inverter sure (R-32) *NEW 2021* BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
1. INVERTER SURE R32-10 เบอร์ 5**  SEER 21.91 9588 10,000
2. INVERTER SURE R32-13 เบอร์ 5**  SEER 22.31 12850 10,900
3. INVERTER SURE R32-18 เบอร์ 5**  SEER 20.57 18721 17,900
4. INVERTER SURE R32-25 เบอร์ 5**  SEER 20.40 25425 25,200
5. INVERTER SURE R32-30 เบอร์ 5* SEER 18.32 220v. 31265 35,000
6. INVERTER SURE R32-30T เบอร์ 5*SEER 19.38 380v. 30285 38,500
7. INVERTER SURE R32-36 เบอร์ 5*  SEER 17.37 220v. 36362 38,500
8. INVERTER SURE R32-36Tเบอร์ 5**SEER 19.48 380v. 36391 41,500

แอร์SAIJO DENKI แบบ ติดผนัง รุ่น ULTRAFINE INVERTER R-32  NEW 2021
แอร์SAIJO DENKI แบบ ติดผนัง รุ่น ULTRAFINE INVERTER R-32 NEW 2021

ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง
- คุณสมบัตที่เหนือกว่า ตัวร้อนขนาดใหญ่ขึ้น เสียงเงียบสนิท ประหยัดไฟตัวจริง
HAH Hybridประหยัดพลังงานสูงกว่า เบอร์ 5 ถึง 40% ประหยัดพลังงานสูงกว่า มอก.2134-2545 ถึง 60%
ประหยัดพลังงานสูงกว่า DIC - Inverter 33% ดักจับฝุ่น เชื้อโรค และสารก่อภูมิแพ้ที่มีขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน
สามารถถอดล้องทำความสะอาดเองได้ ทำลายสารอันตรายที่เกิดจากควันบุหรี่ Acetic Acid ได้ 97% ภายใน 10 นาที
กำจัดไวรัส MRSA ได้ถึง 99.98% ภายใน 24 ชม. ฟอกอากาศ 24 ชม. แม้ปิดแอร์ เงียบกว่าเพียง 24 เดซิเบล
- ระบบ DC Inverter R 410 ,Hepa Filter ระบบฟอกอากาศที่ใช้ในห้องผ่าตัด
 รับประกันอะไหล่ 1 ปี  รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

รุ่น ULTRAFINE INVERTER R-32 *NEW 2021* BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
1.ULTRAFINE INVERTER R32-10 #5*** SEER 27.50 9480 15,300
2.ULTRAFINE INVERTER R32-12 #5*** SEER 23.27  12606 16,900
3.ULTRAFINE INVERTER R32-18 #5*** SEER 23.71  18649 22,900
4.ULTRAFINE INVERTER R32-25 #5*** SEER 23.34 25583 29,900
5.ULTRAFINE INVERTER R32-30 #5*** SEER 23.24 30751 37,500
6.ULTRAFINE INVERTER R32-30T 380v. #5*** SEER 21.80 30874 41,900

แอร์SAIJO DENKI แบบตั้ง แขวน  รุ่น Double A.P.S. SSU
แอร์SAIJO DENKI แบบตั้ง แขวน รุ่น Double A.P.S. SSU

ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง

- ฟอกอากาศ 24 ชม.
- Double A.P.S. พิสูจน์ได้จริง ดักจับฝุ่น เชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้ที่มีขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน สามารถถอดล้างทำความสะอาดเองได้
- Nano A.P.S. แผ่นฟอกอากาศที่เคลือบด้วยสาร Nano Titanuim Dioxide ซึ่ง สามารถยับยั้งสารก่อมะเร็ง Formaldehyde และสาร Acetic Acid ซึ่งเป็นสารอันตรายที่เกิดจากควันบุหรี่ได้อย่างรวดเร็ว
24 Hours Protection ฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง แม้ปิดเครื่อง
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี ยกเว้นขนาด 30,000 BTU ขึ้นไปรับประกัน 2 ปี อะไหล่ 1 ปี

รุ่น SUE NEW /R-32  BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
1. SUE NEW R32-13  220V เบอร์ 5 15425 16,000
2. SUE NEW R32-18  220V เบอร์ 5 20211 19,000
3. SUE NEW R32-25  220V เบอร์ 5 26394 23,500
4. SUE NEW R32-30  220V เบอร์ 5 30828 29,800
5. SUE NEW R32-30T  380V เบอร์ 5 30943 32,800
6. SUE NEW R32-33  220V เบอร์ 5 33893 32,900
7. SUE NEW R32-33T  380V  เบอร์ 5 33100 35,900
8. SUE NEW R32-36  220V  เบอร์ 5 36557 33,000
9. SUE NEW R32-36T  380V เบอร์ 5 36815 36,000
10. SUE NEW R32-40  220V เบอร์ 5 40472 39,500
11. SUE NEW R32-40T  380V เบอร์ 5 40423 42,500
12. SUE NEW R32-44  380V 44000 42,800
13. SUE NEW R32-52  380V 52000 49,500
14. SUE NEW R32-60  380V 60000 51,800

แอร์ SAIJO DENKI แบบตั้งแขวน Ceiling Type, Hepa A.P.S.
แอร์ SAIJO DENKI แบบตั้งแขวน Ceiling Type, Hepa A.P.S.

ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง
- คุณสมบัตที่เหนือกว่า ตัวร้อนขนาดใหญ่ขึ้น
เสียงเงียบสนิท ประหยัดไฟตัวจริง
- ดักจับฝุ่น เชื้อโรค และสารก่อภูมิแพ้ที่ขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน สามารถถอดล้างทำความสะอาดเองได้ ฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง
แม้ปิดเครื่อง แผ่นฟอกอากาศที่เคลือบด้วยสาร Nano Titaniem Dioxide ซึ่งสามารถยับยั้งสารก่อมะเร็ง Fomaldehyde
และสาร Acetic Acid ซึ่งเป็นสารอันตรายที่เกิดจากควันบุหรี่ได้อย่างรวดเร็ว

 รุ่น แบบตั้งแขวน Ceiling Type, Hepa A.P.S. BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
1. Hepa A.P.S SJ-U-13 ประหยัดไฟเบอร์ 5 13023 19,900
2. Hepa A.P.S SJ-U-18 ประหยัดไฟเบอร์ 5 17314 24,900
3. Hepa A.P.S SJ-U-24 ประหยัดไฟเบอร์ 5 23228 29,500

แอร์ SAIJO DENKI Hepa  A.P.S. SSC แบบ Hi-Cassette ฝังฝ้า 4 ทิศทาง
แอร์ SAIJO DENKI Hepa A.P.S. SSC แบบ Hi-Cassette ฝังฝ้า 4 ทิศทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง
- ลดระดับเสียง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพคอยล์ และปรับปรุง การไหลของลม ทำให้เสียงเงียบขึ้น จาก 39.7 เดซิเบล เหลือ 32.5 เดซิเบล
- ดักจับฝุ่น เชื้อโรค และสารก่อภูมิแพ้ที่ขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน สามารถถอดล้างทำความสะอาดเองได้ ฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง แม้ปิดเครื่อง แผ่นฟอกอากาศที่เคลือบด้วยสาร Nano Titaniem Dioxide ซึ่งสามารถยับยั้งสารก่อมะเร็ง Fomaldehyde และสาร Acetic Acid ซึ่งเป็นสารอันตรายที่เกิดจากควันบุหรี่ได้อย่างรวดเร็ว

รุ่น แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (R-410A) BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
1.TURBO A.P.S. SSC-13 เบอร์ 5 13300 25,500
2.TURBO A.P.S. SSC-18 เบอร์ 5 19308 32,000
3.TURBO A.P.S. SSC-25 เบอร์ 5 25758 37,400
4.TURBO A.P.S. SSC-30 # 5 ไฟ 220V ไฟ 380V รุ่น มอก. 30000 42,600
5.TURBO A.P.S. SSC-33 ไฟ 220V ไฟ 380V รุ่น มอก. 33000 46,900
6.TURBO A.P.S. SSC-36 ไฟ 220V ไฟ 380V รุ่น มอก. 36000 54,300
7.TURBO A.P.S. SSC-44 ไฟ 380V 44000 58,800
8.TURBO A.P.S. SSC-52 ไฟ 380V 52000 64,600
9.TURBO A.P.S. SSC-60 ไฟ 380V 60000 69,000

แอร์ SAIJO DENKI แบบตู้ตั้งพื้น SF-X Hepa A.P.S. Free Standing
แอร์ SAIJO DENKI แบบตู้ตั้งพื้น SF-X Hepa A.P.S. Free Standing

ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่อง
- ฟอกอากาศ 24 ชม.
- ฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง แม้ปิดเครื่อง
- ลดระดับเสียง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพคอยล์ และปรับปรุง
การไหลของลม ทำให้เสียงเงียบขึ้น
จาก 39.7 เดซิเบล เหลือ 32.5 เดซิเบล
- สิ่งสกปรกต่างจะถูกกรองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากฝุ่นขนาดใหญ่ฝุ่น
- ขนาดละเอียด 0.01 ไมครอน ไปจนถึงก๊าซพิษ กลิ่นและเชื้อโรค

รุ่น แบบตู้ตั้งพื้น TURBO SF น้ำยา R-410A ปี 2015 BTU ราคาเฉพาะเครื่อง
1.TURBO SF 30X ไฟ 220V ไฟ 380V 30000 37,400
2.TURBO SF-33X ไฟ 220V ไฟ 380V  33000 39,000
3.TURBO SF-36X ไฟ 220V ไฟ 380V  36100 44,500
4.TURBO SF-40X ไฟ 380V 40200 49,900
5.TURBO SF-44X ไฟ 380V 44000 50,800
6.TURBO SF-52X ไฟ 380V 52000 56,900
7.TURBO SF-60X ไฟ 380V 60000 68,900
SAIJO DENKI แบบตู้ตั้งพื้น TURBO SF น้ำยาR- 410A BTU ราคา
1.TURBO SF-80L ไฟ 380V  80000 89,900
2.TURBO SF-100L ไฟ 380V  100000 105,600
3.TURBO SF-120L ไฟ 380V  120000 119,200